Etävalvonta

Kiinteistötekniikan etävalvonnalla vältät turhat huoltokäynnit

 

Etävalvonnan avulla pystytään ennaltaehkäisemään suurin osa isommista vahingoista, sekä paikallistamaan ja korjaamaan kiinteistötekniikan viat nopeasti.

Järjestelmä perustuu anturoinnin avulla tapahtuvaan ennakointiin, ja usein vikaa ollaan jo korjaamassa ennen kuin asiakas itse on edes havainnut ongelmaa. Näin toimien kokonaiskustannus jää aina alhaisemmaksi, verraten jos asiakkaan liiketoiminta olisi häiriintynyt tai jopa pysähtynyt laitteistorikon seurauksena.

Ennakoivan huollon asiakashyöty tulee siitä, että asiakas maksaa entistä vähemmän turhista huoltokäynneistä.

Laitteiston etävalvonnalla turvaat kiinteistösi tekniikan toimivuuden, sekä joustavan huolto- ja korjaustoiminnan. 

Huoltoturva linkittää eri alan toimijat yhteen käyttäen omaa HMAP tietojärjestelmää. Tietojärjestelmä on yhteydessä suoraan asiakkaan rakennusautomaatiojärjestelmään ja palautejärjestelmään. HMAP:iin on mahdollista liittää erityyppisiä laitteita kuten vesivuotovahti, poistopuhaltimet, lämmönjakokeskukset, maalämpöpumput ja ilmanvaihtokoneet. 

Huoltoturvan sopimusasiakkaille lisäpalveluna Etelä-Karjalan alueella toimiva 24/7 päivystys, joka on valmiina hoitamaan mahdollisia ongelmatilanteita jokaisena viikonpäivänä kellon ympäri. Tyypillisin Huoltoturvan päivystyskäyntiä vaativa tilanne on putkivuoto, tai sähköjen katkeaminen kiinteistössä. Päivystyksellistä käyntiä vaativia tilanteita voi olla myös häiriöt lämmönjakelussa, ilmastoinnissa tai jäähdytyksessä.